ERP / MRP Proje uygulamaları

Yönetimi Kolaylaştırma Firmanızın baştan başa tüm süreçlerini entegre fonksiyonlar kullanarak etkileşimli yönetmenize olanak verir, yönetimi kolaylaştırır.

Ortak Arayüz
Tüm bölümlerde kullanımı kolay, benzer ve mantıklı ortak arayüz sağlar.

Tek Sistem
Bağımsız ve verimsiz çalışan eski sistemleri yenileyip entegre çalışan hale getirir. Gerçek anlamda modüler yapının getirdiği olanaklar nedeniyle, firmanınızın Kurumsal Bütünleşik İş Sistemini istediğiniz başlangıç düzeyinden başlayıp en son ulaşmak istediğiniz bilişim altyapısına yavaş yavaş ulaştırabilirsiniz. En basit düzeyde kurulmuş iş sisteminden işletmenin içinde kurulacak otomasyona ve internet üzerinden yapılabilecek işlemlere uzanan fonksiyonlara istediğiniz hızda gelebilirsiniz.

İşinize Odaklanma
Arka planda yürütülen işlemlerin otomasyonu ve iş süreçlerinin hızlı akışı ile sadece işinize odaklanmanızı sağlar. İsraf sayılabilecek gereksiz çabaları elimine eder.

Basitlik ve Standart
İş sistemlerini basitleştirir ve standartlaştırır. Kullanıcı bazında yazılım kişiselleştirme fonksiyonu ile her kullanıcının iş yapış biçimine en uygun arayüz listeleri, arayüz etiketlendirmeleri, seçim listesi içerikleri yine yazılım içerisinden ayaralanarak düzenlenir.

Verimlilik
İş süreçlerinde iyileşme sağlar. Gereksiz ve fazla stoklarda azalma, süreçlerinin daha net izlenebilmesi ve uygun işlemlerin yapılması, hata nedenlerinin belirlenerek yok edilmesi çalışmalarına ışık tutma, süreçlerdeki verimsizliklerin nedenlerinin belirlenerek önleme çalışmaları, makine ve işgücü performansına etki eden problemlerin analizi, maliyet arttırıcı unsurların izlenmesi ve yokedilmesini sağlar.

Doğru ve Hızlı Karar verme
Operasyonel kararlarda iyileşme ve veriye kolay erişim sağlar. Güvenilir verilerin getirdiği rahatlıkla yönetim karar destek sistemi oluşturulur ve anahtar performans göstergeleri belirlenip izlenerek sistematik iyileştirme kararları verilir.

Güçlü iletişim
Müşterilerle ve tedarikçilerle olan iletişimi güçlendirir, bağımlılıkları artırır. Birbirinden uzak birimler veya insanlar arası koordinasyonu sağlar. Yazılım aracılığıyla şeffaflık ve güven ortamı yaratılır.

Maliyet Azalması
Maliyet unsurlarının belirlenmesi ve zaman bazında anlizleri ile işletme maliyetlerinde azalma sağlanır.

Stratejik Kararlar
Stratejik kararlara doğru ve güvenilir veriyi oluşturur . İstendiğinde ve şartlar oluştuğunda bu kararların otomatik oluşturulmasını sağlar.

Müşteriyi İşletmeye Dahil Etme
İş süreçlerine müşteri katkısını artırır. Şeffaf ve tam zamanlı iletişim sağlanarak çıkabilecek problemlere engel olunur, doğru zamanda doğru işlerin yapılmasına yardımcı olur, kontrol ve yeniden iş yapma israflarını kaldırır.

Mobilitenin Avantaj Etkisi
Etkin bir E-Ticaret ve Mobilite altyapısı sağlar. Süreç içerisindeki taşınma, iletişim yolları arama, doğrulama, ek insan ve organizasyon kullanımı gibi israfları engeller. İşi yapan unsurların zamanında ve doğru işi yapmalarına yardımcı olur.

Esneklik
Değişikliklere ve gelişmelere çabuk uyum. Kurumsal büyümeniz veya küçülmenizde çabuk uyum sağlar. Süreçleriniz, ürünleriniz ve organizasyonlarınız ile ilgili ani ve kapsamlı değişimlerin sağlıklı yapılandırılmasında hız ve güç sağlar.

Yapınıza Uygunlaşabilme
İşinizin gereklerini sağlayarak işinize özel yapıda çalışır. Standart bir MRPII veya ERP davranış şeklinden ciddi bir farklılık olarak, parametrik ve esnek yapısıyla firmanızın mevcut yönetim kültürünü yazılım içerisinde yaşatır, kendinizi yabancı hissetmezsiniz.

Önceden Görme Yeteneği
Olayların önceden görülmesi ve önlem alınabilmesini sağlar. Uyarılar oluşturarak ve bazen de sistemin yapılmaması gereken davranışları engelleyerek akıllı bir kültür yaratılmasında etkin rol alır.

TURKUAZ

  • Bilişim sektöründe gelişen teknoloji ile uyumlu yenilikçi ve kaliteli projeleriyle,müşteri memnuniyetini ön planda tutarak güvenilir bir hizmet sunmaktayız.

İLETİŞİM

  • Adres: Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi
  • A Blok No: 31 K:4 D: 38
  • Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
  • Tel: 0212-250-51-21
  • E-Posta: [email protected]